פעילות צבאות ה' חזרה בכל הכח!

מחיל אל חיל
אחרי פסק הזמן של "בין הזמנים"
חזרנו לפעילות צבאות ה' רמה ג' בכל הכח!

ביום שלישי האחרון נפגשנו בשעה 15.00 למשך שעה,
ללימוד משניות ותניא בעל פה ופינוקים ומסיימים עם "פני מלך".

משפחת צבאות ה' רמה ג'
דוד סבן והמדריכים