סיעור מוחות: הגרעין האמביציוני שמקדם את בניית משכן הקבע לקהילת חב"ד

הגרעין האמביציוני שמקדם את בניית משכן הקבע לקהילת חב"ד התכנס לפגישת עדכון בה ניתנה סקירה על מאמצי החבלה מצד גורמים עוינים המהרימים 'מניעות ועיכובים' על חלומה של הקהילה לבניין הקבע.
הפגישה הייתה פוריה ברעיונות וגישות להתגברות באופן 'דלכתחילה אריבער'.

בשורות טובות תיכף ומיד!