פעילויות ילדים

"אילן אילן במה אברכך.. פירותיך מתוקים , צילך נאה , אמת המים עוברת דרכך… שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך…"

ברור לנו כי לא ניתן לטעת שורשים ולהצמיח קהילה פורחת, איתנה וחמה ללא הצבה בראש סולם העדיפויות את ההשקעה המרבית בדור העתיד, בילדים ובנוער.

בהתאם לכך, המשאבים הקהילתיים האיכותיים ביותר מוקדשים לטיפוח ערכי ועשייה חינוכית בקרב ילדי הקהילה ובני הנוער מכל השכונה במעגלים רחבים ביותר, ברוח תפיסת העולם החסידית-חב"דית.

אם זה בימי השבוע אנו זוכים להפעיל מסגרות של לימוד משניות בע"פ, משחקי חברה וחשיבה,
אם זה בשבתות מניין מיוחד לחיילי צבאות ה', סדר לימוד אבות ובנים – חזרה על הנלמד במהלך השבוע בבית הספר וכמובן מתגמלים את הילדים שמתאמצים, לומדים ונבחנים בנקודות נושאות פרסים והגרלות, וטיולים מיוחדים למצטיינים בהתמדה ושקידה מתוך דרך ארץ ואהבת ישראל.

כל זאת מלבד האירועים וכינוסי ענק לילדים ברחבה הענקית של המרכז מסחרי בשכונה בימים סגולה וימי חג סביב מעגל השנה: תהלוכת לג' בעומר, הצגות חנוכה, מסיבות פורים וכו'