כולל ערב

כולל ערב ללימוד תורה וחסידות – עם מבחנים ומלגות למשקיעים, בנוסף על מערך שיעורים בכל ערב במגוון שפות ובנושאים קבועים, ע"י רב הקהילה, השליח ומוסרי שיעורים איכותיים מתוך הקהילה עצמה.