חסד בקהילה

לצד העשייה השליחותית, אנו סבורים כי התשתית הבסיסית ליצירת חיבורים בין קהלים עוברת בגמילות חסדים, על כל אופניה.

הנדיבות, האכפתיות והסיוע למשפחות ויחידים הזקוקים לכך, במעגל הקהילתי הקרוב וסביבו, הם הנדבכים החשובים ביותר לבניית המבנה הקהילתי, הגשמי והרוחני.

הערבות ההדדית והתמיכה הקהילתיות מורגשים בליווי מקרוב וסיוע בתהליך ההתאקלמות והקליטה של משפחות המצטרפות לשורות הקהילה, בדגש על משפחות עולים מחוץ לארץ, תוך התחשבות בצרכיהן הייחודיים וברגישויות הכרוכות בכך.

עזרה ליולדות בארוחות חמות, בנות שמתנדבות לסייע ליולדת בכביסות ומטלות הבית השוטפות

חלוקת תלושי קניה וסלי מזון בחגים ושבתות – 'קמחא דפסחא' וסעודות שבת וחג