הגיל הרך

זכינו להקים ב"ה מעון ילדים לגילאים 3 חודשים – 3 שנים מתוך אמונה שהשנים הראשונות של הילד הן משמעותיות ביותר עבור כל חייו.

ב"ליגה של מעון" ששוררת אוירה ייחודית, ממש חממה המעניקה לתינוקות שפע של אהבה והקניית ערכים של תורה ודרך ארץ, מתוך כבוד לזולת ובשילוב של מענה מקצועי לצרכים ההתפתחותיים והמוטוריים של הילדים הרכים.

הגישה החינוכית האיכותית, יחד עם האוכל החם והמזין שמתבשל יום יום במטבח המעון, לפי התאמה מדוקדקת לאבות המזון והתזונה הנכונה לגיל, כמו גם החוגים הרבים שמתקיימים בכל קבוצה: ריתמיקה, חיות ואפילו רפלקסולוגיה, מספקים לילדים את היכולת לגדול ולהתפתח ויוצרים בו דימוי עצמי חיובי, מוכנות ללמידה, יצירתיות ועצמאות וממלאת אותו בשמחת חיים פנימית.

ב"ה המעון קנה לעצמו שם טוב בכל קצוות העיר ומספר רב של הורים המתדפקים בבקשות להרשמה והמקום צר מלהכיל את ילדי הקהילה והשכונה ונמצא תדיר ברוך ה' בתפוסה מלאה בכל הכיתות והקבוצות.

בית חב"ד מפעיל גם רשת גני ילדים.

גודל החשיבות וההכרח בעניין החינוך:
אשר לא כדעת הטועים שהתחלת החינוך היא כאשר הילד מגיע לגיל חמש ושש, אלא כל דבר שהילד רואה ושומע מהרגע שיצא לאוויר העולם יש לו השפעה חשובה ומכרעת על כל ימי חייו. 'תורת אמת' קובעת (ולאחרונה הכירו בכך גם ע"פ חכמת הרפואה וחכמת הנפש) ש'בטרם ידע הנער קרוא' (ישעיה ח,ד) ועוד לפני שמתחיל לדבר, נחקק בזכרונות כל מה שרואה ושומע. ולכן יש להקפיד על כך שיראה רק דברים טהורים, עניני טוב וקדושה.
(הרבי מליובאוויטש, 'התוועדויות' תשד"מ כרך ג' עמ' 1429)