בית כנסת

משפחות הקהילה ומוסדותיה, באחדות מטרה ובגיבוש כוחות, מגויסים למשימת קודש – לשמש מוקד סביבתי להפצת האור והחיות של תורת ומשנת חב"ד, לכלל החוגים והמגזרים בשכונה, מתוך אמונה ומסירות לערכים של קבלת וכיבוד הזולת, בהתאם לדרכו ותורתו של הרבי מליובאוויטש.

מטבע הדברים, הציר המרכזי לגיבוש הקהילה ופיתוח וקיום הפעילות הוא בית הכנסת – בית חב"ד.

בתי כנסת, בלי עין הרע, לא חסרים בשכונה. יש כאן יותר משלושים כאלו… אבל בית הכנסת שלנו, לא הוקם ונוסד רק כדי לקיים מניין נוסח חב"ד, ולא לשם כך אנחנו משקיעים בו את כל הכוחות הפיזיים והנפשיים. לבית הכנסת שלנו נועד תפקיד, להיות בית להפצת "אור וחיות" של תורת החסידות.

דווקא מי שלומד תורה ומקיים מצוות זקוק ומשתוקק לחיוניות וחום חסידיים – ל'נשמה' החסידית, שמעניקה טעם חדש לכל עבודת השם, שמכניסה רגש אותנטי לקיום המצוות, שמרוממת את לימוד התורה לעומקים וגבהים עצומים.
אלו לא רק שאיפות ומשאלות לב. זו המציאות בשטח. דלתותיו של בית חב"ד שלנו לא ננעלות לעולם, הן פתוחות בפני כל יהודי, וכל מי שנכנס איננו חש כאורח זר ומבקר מבחוץ אלא מוצא בבית הזה את המקום שלו, הוא רואה בו את הבית שלו.

תראו את הקהל שהולך ומתרחב, בתפילות, בהתוועדויות החסידים, בשיעורי התורה בנגלה ובחסידות, בשבת ובחול – כל אלה אומרים ומעידים: בית חב"ד הזה הוא בית לנשמה, מגדלור רוחני שמפיץ תורה וחסידות לכלל המגוון האנושי בשכונה, על כל הקהילות והעדות המרכיבות אותו, מתוך הכרה והעצמה של המכנה המשותף והמחבר בין כולנו, היותנו בנים לעם ישראל, יהודים שמפעמת בהם נשמה אלוקית