פגישה מיוחדת בלשכת סגרה"ע

פגישת התנעה בלשכת סגרה"ע הרב ישעיהו ארנרייך: ראשי קהילת חב"ד בעיר נפגשו הערב לדיון מיוחד בפיתוחה של קהילת חב"ד בבית שמש

בפגישה שהתקיימה הערב אצל סגן ראש העיר וממונה תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך יחד עם נציג חב"ד במועצת העיר הרב ישראל מנדלסון השתתפו נציגי הקהילה בעיר, השליח הראשי לבית שמש הרב אליעזר ויינר שליט"א, השליח לרמה ג' הרב בנימין מנדלסון שליט"א, רב קהילת חב"ד ברמב"ש ג' הרב חיים אליהו גלוכובסקי שליט"א, השליח לשכונה החדשה – רמה ד' 3 הרב יוסף יצחק רבינוביץ שליט"א.

בנוסף, ‏אורח מיוחד מכפר חב"ד השתתף בפגישה ה"ה יו"ר ועד כפר חב"ד הרב שמעון רבינוביץ שמבקש להרחיב את הקשר האמיץ של חב"ד עם עיריית בית שמש.

במהלך הפגישה הודו המשתתפים על שיתוף הפעולה ודנו באתגרים ובהזדמנויות הרבות שצצות ובחינת דרכי הפעולה המומלצות בסייעתא דשמייא לקידום הפרויקטים החשובים של הקהילה וצרכיה.