שותפות בתהלוכת ל"ג בעומר

כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו

בואו תהיו שותפים לתהלוכה הגדולה בהוראת הרבי לכבוד רבי שמעון בר יוחאי

ניתן להקדיש פסוק לזכות/לע"נ
בתרומת 770 ש"ח

 

מילוי משאלות לבו בתהלוכה
בשבת פרשת אמור תש"מ התבטא הרבי בקשר לתהלוכות:
"לכל אחד הרי יש את משאלות לבבו האישי, הן בעניינים כללים והן בעניינים פרטיים.
אומרים אפוא, שאם יתעסק בכך (בתהלוכות) הוא פועל ש"צדיק גוזר והקב"ה מקיים" שהקב"ה ימלא את כל משאלות לטובה בכל מה שהוא חפץ!".

קבלה ממוחשבת תשלח למייל
לתרומה אישור לניכוי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק הפועלים סניף 446 חשבון 94552
על שם בית מנחם

לתרומה באשראי

מהתהלוכה בשנה שעברה