ממשיכים בתנופה עם התכנית החדשה

תכנית אמירת תהילים נושאת פרסים וממתקים לילדי הקהילה ממשיכה בשבת המברכים הנוכחית.
ביוזמת חברים מהקהילה ממשיכה התכנית המיוחדת לילדים שתערך בכל שבת מברכים; התכנית מנוהלת ע"י חברינו ר' מענדי ברוד והרב דוד סבן שי'.
החל מהשעה 9:00 ועד 9:45 בבוקר יום השבת יתאספו הילדים בבית הכנסת ויאמרו את כל ספר התהילים כפי תקנת האדמו"ר הקודם הרבי הריי"צ שהנהיג לומר השכם בבוקר את כל ספר התהילים בכל שבת בה מברכים את החודש.
התכנית בחסות משפחת סטרול לזכות הצלחתם ותודתנו נתונה להם.

כל הילדים מוזמנים!