לוקחים שותפות אמתית
וזוכים לשנה טובה ומתוקה

תרומה באשראי

תרומה בהעברה בנקאית

בנק פועלים 12
סניף 446
חשבון 94552
על שם בית מנחם רמת בית שמש ג'