לוקחים שותפות אמתית
וזוכים לשנה טובה ומתוקה

תרומה באשראי

תרומה בהעברה בנקאית

בנק פועלים 12
סניף 446
חשבון 94552
על שם בית מנחם רמת בית שמש ג'

לתרומת זכר למחצית השקל