מוסדות חב"ד בית שמש

כמה שורות על מוסדות חב"ד, היסטוריה, חשיבות וכו'

ליגה של מעון

מעון יום

טלפון: 02-6644-606

באתי לגני

גני ילדים

כתובת: חגי הנביא/חבקוק הנביא, רמת בית שמש ג'

טלפון: 02-3818-770

תלמוד תורה חב"ד בנים

טלפון: 02-5099-985

בית ספר חב"ד בנות

טלפון: 02-9913-980

לתרומת זכר למחצית השקל