מוסדות חב"ד בית שמש

כמה שורות על מוסדות חב"ד, היסטוריה, חשיבות וכו'

ליגה של מעון

מעון יום

טלפון: 02-6644-606

באתי לגני

גני ילדים

טלפון: 052-653-5126

תלמוד תורה חב"ד בנים

טלפון: 02-5099-985

בית ספר חב"ד בנות

טלפון: 02-9913-980

תיכון חב"ד דרך חיה

טלפון: 054-425-3243