בזמן שריפה – כולנו מתגייסים!

אסון פקד את הקהילה

למשפחה יקרה
מהקהילה – נשרף הבית

הם ללא קורת גג
ללא בגדים, ללא אוכל בסיסי

תרומתך נחוצה וחיונית לקיום המשפחה

שתזכו תמיד להיות מהנותנים והמסייעים

לפרטים נוספים
חמי גדול 0524481811

קבלה ממוחשבת תשלח למייל
לתרומה אישור לניכוי מס לפי סעיף 46

לתרומה באשראי

לתרומה בהעברה בנקאית

בנק פאג"י

סניף 188

חשבון 671614

על שם בית מנחם רמת בית שמש ג'

חשוב לציין בהעברה שזה עבור הסיוע לשריפה בקהילה