אסיפת פתיחת תות"ל

אסיפה קהילתית לרגל פתיחת ישיבת
תומכי תמימים ליובאוויטש
ברמת בית שמש ג'

במטרה לגבש את שיתוף הפעולה ולאחד כוחות💪