"אוצר של תורה ויראת שמים"

לרגל כ"ד טבת יום הילולת אדמו"ר הזקן שחל היום הותקנה עמדת 'אוצר החכמה' בבית חב"ד.

העמדה תשמש את המבקרים וחברי הקהילה כמקור מידע מקיף לכל התורה. בפינה שקטה הוצב שולחן מרווח מסך גדול וכיסא ארגונומי ונרכשה תוכנת 'אוצר החכמה' מעודכנת בספריה היהודית הגדולה בעולם, שמכילה גם את ספרי רבותינו נשיאינו וכמובן את היצע ספרי היסוד של תורת חב"ד של מחברם 'בעל התניא' מייסד החסידות.

"להגדיל תורה ולהאדירה, לאפשר לכל דורש את היכולת לחפש עניין וסוגיה בתלמוד, בהלכה ובחסידות ולעיין ביינה ועומקה של התורה" משתף הרב בנימין מנדלסון "תודתנו נתונה לרב מרדכי שטוב שי' שתרם את המחשב ורכישת התוכנה לזכותו ולזכות משפחתו היקרה"

מול העמדה נתלתה תמונת הציון הק' של אדמו"ר הזקן בהאדיטש כתזכורת-עד לקשר הישיר של עמדת אוצרות התורה למגלה האוצרות של פנימיות התורה האדמו"ר הזקן זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע.