חדשות

מתכיפין סיום לגאולה

מסיום לגאולה:הציבור הקדוש מוזמן להתוועדות מיוחדת לציון יום הבהיר יב' חג' תמוז, יום השחרור ממאסר של האדמו"ר הקודם כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע. ההתוועדות תעמוד

קרא עוד »