בנין תחת חורבן

מצילים את בית כנסת הקבע של הקהילה
מעתירה משפטית של המתנגדים

כמה מילים על המקום שאנו זוכים לארח בו ב 7 שנים האחרונות כל יהודי – חסיד , ליטאי , ספרדי , אשכנזי נער וזקן גברים ונשים במאור פנים ובלב אוהב , לתפילות שיעורי תורה ערבי גיבוש תוכניות ילדים וחסד לנצרכים

לצערנו יש איום ותביעה כנגד זכות הקיום של המקום והקהילה וזו הזדמנות של כל אחד לא לעמוד מהצד אלא לשאת תפילה ולתת תרומה ושותפות

קבלה ממוחשבת תשלח למייל
לתרומה אישור לניכוי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק הפועלים סניף 446 חשבון 94552
על שם בית מנחם

לתרומה באשראי

ואלה יעמדו על הברכה שהתגייסו להציל את הקהילה מהגזרה

משפחה יקרה מהקהילה 3500 ₪
משפחת רייכמן – ר' משה ואסתר 3500 ₪
משפחת קאשמאן – ר' יחיאל ורוית 3600 ₪
משפחת גרסיה – ר' אבן עזר ומרים 5000 ₪
משפחת אייזן – ר' לוי ושרי 3850 ₪
משפחת בטאט – ר' אברהם ורחל 180 ₪
משפחת יעקוביאן – ר' שוקי ושרה 2500 ₪
משפחת אייזן – ר' שניאור ורבקי 1000 ₪
משפחת קיסל – ר' אבי ורחל 200 ₪
משפחה יקרה מהקהילה 1800 ₪
משפחת סטרול – ר' שמואל ומלכה 5500 ₪
משפחת גינדי – ר' יעקב ושרה 3500 ₪
משפחת רוזנבלום – ר' יצחק ונאוה 1800 ₪
משפחת דנסקר – ר' אליעזר ויהודית 500 ₪

סה"כ הצלחנו לגייס

39,730

מתוך

88,000

הצלחנו לגייס
46%

ככל ונצליח לגייס בס"ד יותר מהנדרש לתביעה,
וכן בעז"ה במידה והעותרים ישלמו את ההוצאות של העמותה על המשפט
ילכו הכספים לבניה בעזרת ה' יתברך!

לתרומת זכר למחצית השקל