בד"ה: ר' ראובן שיינברג ז"ל

יחי ראובן: חב"ד בבית שמש מתאבלת על הולכו של וותיק חבריה ר' ראובן שיינברג ז"ל איש האמת והחסד

בשבת י' שבט האחרונה נלב"ע ר' ראובן שיינברג ז"ל מרמת בית שמש א'. בן 72 היה בפטירתו.
המנוח נולד בקליבלנד אוהיו, ולאחר מכן עבר ללוס אנג'לס. בשנת תשמ"ז עלה ארצה לירושלים ומשם לרמת בית שמש א' החדשה.
"היה חסיד אמיתי וירא שמיים, מקושר בנפשו לרבי מליובאוויטש וזכה להיות ממקימי הקהילה החב"דית ברמת בית שמש." משתף חתנו הקרוב – יבדל לחיים טובים – ר' יוסי ליפש הגבאי הראשי בקהילת חב"ד המרכזית ברמת בית שמש ג' וממנועי הצמיחה של הקהילה שיישב משפחות אנ"ש רבות בעיר ומעורה בפיתוחה "ראובן היה איש אמת ובעל הצנע לכת, עובד ה' ומשכיל מומחה בתחום המחשבים. הקים משפחה ענפה לתפארת.
היה לו חיבור מיוחד כל חייו עם תורת הרבי הריי"ץ נ"ע נשיאה הקודם של חב"ד ונהג הוא ללמוד בספר 'ליקוטי דיבורים' ו'ספר השיחות' שחיבר הריי"ץ, ופטירתו בדיוק ביום הקדוש, שבת י' שבט משותפת לתאריך הסתלקותו של הרבי הריי"ץ לגנזי מרומים."
הותיר אחריו את תבדלח"ט רעייתו חנה וילדיו: בתו הגב' דבורה ליפש, בית שמש, ובניו: ר' יצחק שיינברג מירושלים, הת' צבי הירש.
הותיר גם את יבדלח"ט אמו, אחיו ושלושת אחיותיו בארה"ב.
קהילת חב"ד מבקשת להביע את תנחומיה בפני המשפחה הנכבדת ובתקווה שלא ידעו עוד צער, ונזכה כולנו לקיום הייעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם" בגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו.