שמחה בקהילה: חגיגת בר מצוה בחצר בית חב"ד

משפחת בית חב"ד חגגה בר מצוה לבחור התמים אברם שם טוב שיחי' למשפחת מלול.