ממשיכים בתנופה עם התכנית החדשה

תכנית אמירת תהילים נושאת פרסים וממתקים לילדי הקהילה ממשיכה בשבת המברכים הנוכחית.ביוזמת חברים מהקהילה ממשיכה התכנית המיוחדת לילדים שתערך בכל שבת מברכים; התכנית מנוהלת ע"י חברינו ר' מענדי ברוד והרב דוד סבן שי'.החל מהשעה 9:00 ועד 9:45 בבוקר יום השבת יתאספו הילדים בבית הכנסת ויאמרו את כל ספר התהילים כפי תקנת האדמו"ר הקודם הרבי הריי"צ […]

פגישה מיוחדת בלשכת סגרה"ע

פגישת התנעה בלשכת סגרה"ע הרב ישעיהו ארנרייך: ראשי קהילת חב"ד בעיר נפגשו הערב לדיון מיוחד בפיתוחה של קהילת חב"ד בבית שמש בפגישה שהתקיימה הערב אצל סגן ראש העיר וממונה תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך יחד עם נציג חב"ד במועצת העיר הרב ישראל מנדלסון השתתפו נציגי הקהילה בעיר, השליח הראשי לבית שמש הרב אליעזר ויינר שליט"א, […]