שרשרת אירועי הצדעה לרבי: חב"ד רמת בית שמש ג' נערכת לציון 120 שנה לרבי

בליל היום הבהיר נערכו שתי התוועדויות, אחת בשפה העברית על ידי הרה"ח ר' אלחנן כהן שליט"א בין מנחה לערבית בבית הכנסת והאחרת באנגלית מיד בסיום הראשונה בבית ר' יונתן קושנר.
ר' אלחנן היטיב לפרוט על נימי הרגשות החסידים, התוועד על השקפת העולם הייחודית של הרבי, איך ראוי להסתכל על עצמנו ועל הזולת ועד כמה יש לפעול כדי להפיץ את אורו של הרבי בכל אתר ואתר וגם בלב פנימה.

התוועדויות אלו, בהם התרוממו חברי הקהילה ויצאו ממיצרי הגלות מהווים הכנה נכונה לקראת חג החירות שתיכף פורש את כנפיו עלינו.