תערוכת בית המקדש

לקראת תשעה באב, ובקשר עם הוראתו של הרבי ללמוד על בית המקדש במשך ימי בין המצרים, בהם אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ומצפים לבנייתו מחדש. זכינו לצפות בתערוכה מדהימה של בית המקדש וכליו.
יהי רצון שנזכה לראות בבניינו בקרוב ממש!