נר ראשון של חנוכה בבית חב"ד

מידי ערב לאחר תפילת מנחה
מדליקים יחד כל הקהילה.. נר של חנוכה

מוזמנים עם בני המשפחת ל"הדלקה"
עם שירת הנרות הללו בצוותא

תפילת מנחה השבוע בשעה 16:20