וזרח השמש 🌤️

מתכוננים ליום הגדול והקדוש – יו"ד שבט