לילה ביום הבהיר

בצוותא אל תוך הלילה: התוועדות ר"ח כסליו שסחפה את כולם

בבית חב"ד רמת בית שמש ג' ציינו את יום הבהיר ר"ח כסליו בהתכנסות חסידים לפארבריינגען מיוחד.
בחצר בית חב"ד – 'המגדלור' כפי שמכונה בפי רבים, הסתופפו כולם יחדיו. בפרגולת הענק שהוקמה זה עתה נערכו שולחנות, מולאו בפארבייסן וצויידו בלחיים בשפע.
את הלילה הקריר חימם אורח הכבוד הרב שמואל רסקין שליט"א משלוחי כ"ק אדמו"ר לעיר חולון. הרב רסקין הפליא את הקהל הרחב מרגעי האושר של ההתראות עם נשיא דורינו ועורר על חיזוק ההתקשרות לרבי. פרץ של ריקודי שמחה חתם את ההתוועדות ורישומיה עוד ניכרים בקהל תושבי השכונה.