המכירה – 4 המינים במקום 1

ביום רביעי י"ב תשרי, בין השעות 17:45-20:00 תתקיים מכירת ארבעת המינים בבית חב"ד.

אתרוגי ליובאוויטש * הדסים מהודרים * לולבי קורה * נרתיקים * ערבות

כל הפרטים במודעה המצורפת