הלכתא רבתא לשבתא

בעקבות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות דברים רבים נעצרו והופסקו. אבל בבית חב"ד ובכל הקשור לתורה ומצוות, לא רק שלא מוותרים על הקיים, אלא תמיד מחפשים להוסיף עוד.

אתמול בערב התחלנו בבית חב"ד רמת בית שמש קורס מיוחד בהלכות שבת עם רב הקהילה הרב גלוכובסקי.
20 איש התאספו באוויר הפתוח להתעמק בהלכות שבת ולדעת את המעשה אשר יעשו.

ישר כח גדול למארגן לוי מוסקופ.

ונסיים בדברי אדמו"ר הזקן בספר התניא (אגרת הקודש סוף אגרת כ"ג): "…יעסקו בהל' שבת כי הלכתא רבתא לשבתא ובקל יכול האדם ליכשל בה ח"ו אפילו באיסור כרת וסקילה מחסרון ידיעה ושגגת תלמוד עולה זדון ח"ו ואצ"ל באיסורי דברי סופרים שרבו כמו רבו למעלה ובפרט באיסורי מוקצה דשכיחי טובא וחמורים ד"ס יותר מד"ת"