דידן נצח – התוועדות ה' טבת

חג הספרים – דידן נצח – נחגג בהתוועדות חסידית מרוממת