"במוצאי מנוחה…"

במוצאי שבת לאחר חצות הלילה, התקיימה תפילת סליחות הראשונה לשנת ה'תש"פ בחצר בית חב"ד